Maltapark.com - Niddiskutu l-Bibja
Advertisement
Your Cart (0)
Home Search: searchAdd a Listing

Niddiskutu l-Bibja

  • Tue 21/3/2017 at 17:15 
  • MUSEUM SIGGIEWI
  • Siggiewi
  • Adults
  • 79954221
  • FREE
  • Religious

Event Details


Niltaqghu il-Muzew tas-Siggiewi f'7.15pm u naqraw il-vangelu tal-Hadd li jmiss. Wara naddottaw dan il-qari ghaz-zmienijiet tal-lum. Ejja u tiehu gost zgur.

Comments