Maltapark.com - Kif Tikteb Malti Ahjar (Kors)
Advertisement
Your Cart (0)
Home Search: searchAdd a Listing

Kif Tikteb Malti Ahjar (Kors)

  • Tue 27/2/2018 at 17:30 (+ 2 more dates)
  • Tue 13/2/2018 at 17:30
    Wed 21/2/2018 at 17:30
  • Y Ltd, 228, Triq is-Santwarju, Haz-Zabbar
  • Y Ltd
  • *Outside Malta
  • Adults, Adolescents
  • € 90.00
  • Other

Event Details


Kors qasir biex jghinek ittejjeb il-kitba tieghek bil-Malti. Ghalina huwa facli li titkellem il-lingwa izda mhuwiex daqshekk facli li tiktibha. Dan il-kors se jkun qed jiffoka fuq il-kliem li jigi uzat ta’ kuljum fit-tahdit taghna b’ghajnuna ta’ prattika kontinwa.

iktar informazzjoni fuq: http://www.y.com.mt/course/kif-tikteb-malti-ahjar/

Comments