add listing

Home Helper

Healthmark

Opportunità ta’ xoghol bhala HOME HELPERS fuq bazi Full time / Part time.

Ix-xoghol jikkonsisti li nghinu lill-klijenti fl-ambjent tad-dar taghhom. Din l-ghajnuna tinkludi :
• Tindif generali fir-residenza tal-klijenti.
• Ghajnuna lill-klijenti fl-inxir tal-hwejjeg taghhom stess;
• Moghdija u rfigh ta’ hwejjeg tal-klijenti kif u fejn mehtieg;
• Ghajnuna f’xiri jew nakkumpanjaw lill-klijenti ghand tal-merca jew hwienet simili;
• Gbir tal-medicina mill-ispizeriji lokali jew minn xi sptar iehor.

Jekk inti interessat/a, ibghat imejl jew ejja fl-ufficcju taghna 113, Level 1, Kappara Business Centre, Triq Birkirkara, San Gwann u imla l-formola tal-applikazzjoni.

Full Time
22797000
20
5/6/2018
31/7/2018
79273
APPLY FOR THIS JOB

Applications for this vacancy are closed now.
BACK TO TOP
  FEEDBACK