Maltapark.com - Job Vacancy Details
Advertisement
Your Cart (0)
Home Search: searchAdd a Listing

Home Helper

Healthmark


Job Details


Opportunità ta’ xoghol bhala HOME HELPERS fuq bazi part-time.

Ix-xoghol jikkonsisti li nghinu lill-klijenti fl-ambjent tad-dar taghhom. Din l-ghajnuna tinkludi :
• Ghajnuna fil-preparazzjoni tal-kolazzjon u l-ikel ta’ nofs in-nhar;
• Li nakkumpanjaw lill-klijenti ghal mixjiet qosra;
• Ghajnuna lill-klijenti fl-inxir tal-hwejjeg taghhom stess;
• Moghdija u rfigh ta’ hwejjeg tal-klijenti kif u fejn mehtieg;
• Zjajjar lill-klijenti meta jiddahhlu l-isptar;
• Ghajnuna f’xiri jew nakkumpanjaw lill-klijenti ghand tal-merca jew hwienet simili;
• Gbir tal-medicina mill-ispizeriji lokali jew minn xi sptar iehor;
• Tindif generali fir-residenza tal-klijenti.

Jekk inti interessat/a, ibghat imejl jew ejja fl-ufficcju taghna Level 1, Kappara Business Centre, Triq Birkirkara, San Gwann u imla l-formola tal-applikazzjoni. 

Qualifications / Experience


• Kondotta tal-Pulizija nadifa
• Esperjenza precedenti hija preferuta izda mhux obbligatorja
• Disposizzjoni pozittiva lejn il-bzonnijiet tal-klijenti 
Part Time 13/5/2017
Not Specified 12/6/2017
22797000 69880
9

Apply for this Job


Applications for this vacancy are closed now.

Profile Visibility

Selecting this option will make your job profile available to other recruiters and employers. Doing this will increase your chances of finding a post.

If you change your mind or get employed and no longer want your profile to be available, you can change the visibility setting from "My Details".

The following information will be made available:

  • Name & Surname
  • Email
  • Telephone
  • Education Level
  • Job Status
  • CV document

If you do not want this information to be shared with other recruiters or employers, leave the checkbox unchecked and your details will not be shared.