add listing

Butcher / Meat Shop Operator

K.I.M LTD

K.I.M Ltd is looking for an experienced butcher to operate and manage its new, fully equipped meat shop and sausage kitchen in Marsa.
They will be responsible for all the day-to-day operations of the shop and adjoining cold store, including stocking, sales, cleaning, preparation of orders as well as production of meat and meat products from the shop’s kitchen.
An attractive salary package will be negotiated with the right candidate, according to their skills, qualifications and experience in the field.

Il-K.I.M Ltd qed tfittex biccier tal-esperjenza biex topera u timmaniggja hanut tal-laham u kcina taz-zalzett, gdid u mghammra, fil-Marsa.
Ikun responsabbli ghall-operazzjonijiet kollha ta ’kuljum tal-hanut tal-laham u tal-‘Cold store’, inkluz il-hazna, il-bejgh, il-preparazzjoni ta’ ordnijiet kif ukoll il-produzzjoni ta ’laham u prodotti tal-laham mill-kcina tal-hanut.
Salarju attraenti ser jigi nnegozjat mal-kandidat it-tajjeb, skont il-hiliet, il-kwalifiki u l-esperjenza tieghu fil-qasam.

Qualifications

The successful candidate must:
- Have at least three years of experience in a similar position
- Be customer-oriented, organised and motivated.
- Be literate and able to use a computer.
- Have a food handling licence and driving license.

Il-kandidat li rnexxa ghandu:
- Jkollu mill-inqas tliet snin ta 'esperjenza f'pozizzjoni simili
- Jkun orjentat lejn il-klijent, organizzat u motivat.
- Jkun litterat u kapaci juza kompjuter
- Jkollu licenzja tal-‘Food Handling’ u licenzja tas-sewqan.

Full Time
Attractive
5
25/2/2020
31/3/2020
91718
APPLY FOR THIS JOB

Applications for this vacancy are closed now.
BACK TO TOP
  FEEDBACK