This website uses cookies. By using this website you agree to our terms. This website uses cookies, learn more
add listing

Delivery Man/ Driver

ITC

Qedghin infitxu biex inhadmu persuna li ikun responsabli biex jghamel delivery ta Domestic appliances.

Il-Persuna ghandu jkun edukat u jaf imur ma nies, u jzomm persuntu nadif.

Importanti li ikollok Kondotta nadifa, u lest tahdem minghajr supervizjoni , importanti ukoll li tkun taf tghodd u tgahti il bqija meta jkun mehtieg

Il Persuna irid ikun lest biex jahdem u jahdem immedjatament.

Qualifications

Qualifications

Esperjenza F'din il-qasam jigi kunsidrat tha vantagg

Full Time
Negotiable
25
14/10/2020
30/11/2020
93697
Driver 002
APPLY FOR THIS JOB

Applications for this vacancy are closed now.

stuck in a rut?

find your next job in our job listings page

browse jobs
  FEEDBACK