This website uses cookies. By using this website you agree to our terms. This website uses cookies, learn more
add listing

Furketta Tal BBQ

€ 20.00

Description

Trid issajjar il laham fuq il BBQ bil perfezzjoni ta chef ..

Kemm taghzel x tip ta laham ghandek ( beef, pork, chicken, lamb etc )
Taghzel kif tridu ( rare , medium, well done )
U meta iddahhal il furketta gol lahma, iddoq jekk il laham jkun sar kif tridu.

Daqsekk hraqt laham
Daqsekk tinduna li ghadu ma sarx sew it tigieg meta idduqu
Daqsekk trid toqod taqtaw bis sikkina biex tara sarx minn gewwa.
GADGET TA' VERU !

Ghal prezz ta'
1 pcs ..... Euro 20.00
2 pcs .... Euro 35.00
jinkludi il pustagg ghal Malta & Gozo.

Item Details

4392345
3538
Consumer Electronics
21/06/2015
New

Featured Listings

Recently Viewed

sell faster!

make your listing featured and get 10x more viewers

more
  FEEDBACK